هنرشفا

 کلمة « کی » مترادف « چی »در زبان چینی ، پرانا در سانسکریت و « تی » به زبان هاوایی ا ست . در فرهنگهای مختلف نامهای گوناگون برای آن آورده شده  است . در زیر چند نام آن آورده شده ا ست .

 

چینیـان

چی

ژا پنـی

کی

مسیحیـان

ایـت

هندو ها

پرا نا

کا هنیـن

مانا

صو فیـان

باراکا

زرتشتیـان

فرحی

یو نانیـان

نیو ما ( هوا)

قبائل اِ فریقائی

مِگِب

زبان پالی

اِکنکار

سرخ پوستان آمریکا

اِ سیما

سرخ پو ستان هورون

اَ کی

جزائر مادا گا سکار

هِسینا

پژوهشگران روسی

ا نرژی پلاسمای حیاتی

         

   کی انرژی زندگی یا نیروی حیات ا ست یا نیروی حیات کل ا ست . انرژی غیر مادی ا ست ، که به تمام موجودات زنده حیات می بخشد . كی ، همان نيروئی ا ست كه حيات موجودات زنده را حفظ می‌كند و به آنها بقا می‌بخشد .  هر موجودی تا وقتی زنده ا ست ،  انرژی حیاتی دارد که در درون و اطراف آن در گردش     ا ست . زمانی که می میرد ، انرژی حیات او را ترک می کند . اگر انرژی حیاتی شما کم و یا اختلالی در جریان آن وجود دا شته با شد ، بیشتر نسبت به بیماری آسیب پذیر هستید . وقتی انرژی حیاتی ز یاد ا ست و به راحتی جریان دارد ، کمتر در معرض بیماری هستید . انرژی در تما م کارهایی که انجام می دهیم نقش مهّمی ایفا می کند . این انرژی به بدن حیات می بخشد و  در سطوح برتر ، تجلّی دارد . کی انرژی اصلی  احساسات ، افکار  و زندگی معنوی ما ست .

بنابراين ری-كی انرژی حياتی و دارای آگا هی است .

کلمه ریکی به معنای انرژی جهانی در هستی ا ست . ریکی قدرتی ا ست ،  که در مادّه آفریده شده ، اثر می گذارد و زنده ا ست .

همه ما ریکی را از هنگام تولّد دار یم . آنچه ریکی را از دگر روشهای درمان متمایز می کند « همسویی » ( در ادامه توضیح داده خواهد شد ) است که شاگرد آن را در مراحل مختلف کلاسهای ر یکی تجربه می کند .همه میتوانند دستشان را روی بدن دیگری بگذارند و با انتقال انرژی مغناطیسی فرایند شفا سرعت ببخشند.  

 برگرفته ازآنسوی هستی

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۸۸ساعت 17:31  توسط عباس پوریوسفی (گراندمسترریکی) | 

اثرات‌ آب‌ بر وضو گرفتن‌

كلاس‌ اول‌ دبستان‌ هنگامي‌ كه‌ معلم‌ مي‌كوشيد تا با تركيب‌ حروف‌ الفبا اولين‌كلمه‌ را بسازد؛ كلمه‌ آب‌ بر روي‌ تخته‌ سياه‌ نقش‌ گرفت‌. آب‌ -اين‌ ساده‌ترين‌ كلمه‌ادبيات‌ فارسي‌ - نقش‌ مهمي‌ را در زندگي‌ و حيات‌ آدمي‌ بازي‌ مي‌كند. آب‌ مايه‌حيات‌ است‌.

يكي‌ از بارزترين‌ قسمتهاي‌ وضو استفاده‌ از آب‌ و خيس‌ و مرطوب‌ كردن‌قسمتهاي‌ مختلف‌ بدن‌ است‌. اين‌ موضوع‌ از اهميت‌ شاياني‌ برخوردار است‌ ازديد انرژيكي‌ آب‌ يكي‌ از بهترين‌ بسترهاي‌ انرژيكي‌ است‌. بدين‌ معني‌ كه‌ قادراست‌ حجم‌ عظيمي‌ انرژي‌ را در خود جذب‌، نگهداري‌ و انتقال‌ دهد. بيش‌ از  4  3 سطح‌ كره‌ زمين‌ را آب‌ پوشانيده‌ است‌. در واقع‌ اين‌ حجم‌ عظيم‌ آب‌ است‌ كه‌حيات‌ انرژيكي‌ را بر روي‌ كره‌ زمين‌ ممكن‌ نموده‌ است‌. انرژي‌ خورشيد، انرژي‌هوا و انرژي‌ زمين‌ به‌ ميزان‌ زيادي‌ در آب‌ اقيانوس‌ها و درياها ذخيره‌ شده‌ است‌.

به‌ كمك‌ دستگاههاي‌ خاص‌ عكسبرداري‌ و همچنين‌ اسكن‌ دقيق‌ آب‌مشخص‌ شده‌ كه‌ دماي‌ آب‌  با ميزان‌ انرژي‌ حياتي‌ آن‌ - انرژي‌ حياتي‌ كه‌ از محيط‌به‌ عاريت‌ گرفته‌ ـ ارتباط‌ مستقيمي‌ دارد. هر چه‌ كه‌ ميزان‌ انرژي‌ حياتي‌ بيشترباشد دماي‌ آب‌ بالاتر مي‌رود. آب‌ صفر درجه‌ تقريباً خالي‌ از انرژي‌ حياتي‌ است‌.دماي‌ بالاتر بر جنبش‌ مولكولي‌ ملكولهاي‌ آب‌ افزوده‌ و در نتيجه‌ باعث‌ جذب‌بيشتر انرژي‌هاي‌ محيطي‌ مي‌گردد. اين‌ مسئله‌ با اسكن‌ كردن‌ توده‌ انرژي‌ دو ليوان‌آب‌ سرد و آب‌ گرم‌ كاملاً قابل‌ آزمايش‌ است‌.

در طب‌ آيورودا توصيه‌ اكيدي‌ بر استفاده‌ از آب‌ ولرم‌ جهت‌ نوشيدن‌ مي‌شود.بيشتر مردم‌ آب‌ خنك‌ و گوارا را ترجيح‌ مي‌دهند. در صورتيكه‌ از ديد طب‌ كهن‌هند، آب‌ ولرم‌ براي‌ سلامتي‌ و حتي‌ درمان‌ بسياري‌ از بيماريها و استرس‌هامناسبتر از آب‌ سرد است‌. نوشيدن‌ طولاني‌ مدت‌ آب‌ سرد مي‌تواند مشكلات‌خاصي‌ را به‌ دنبال‌ داشته‌ باشد. آب‌ ولرم‌ يعني‌ آبي‌ كه‌ نه‌ كاملاً خالي‌ از انرژي‌بوده‌ و نه‌ بيش‌ از حد از انرژي‌انباشته‌ است‌ آبي‌ است‌ كه‌ جانب‌ اعتدال‌ را رعايت‌كرده‌ است‌. اگر بيماري‌ نتيجه‌ عدم‌ تعادل‌ در ارگان‌ خاص‌ يا كليت‌ بيمار باشد.تنها چنين‌ آبي‌ - آب‌ ولرم‌- است‌ كه‌ قادر است‌ تعادل‌ مجدد را به‌ بدن‌ باز گرداند.

هنگامي‌ كه‌ آب‌ ولرم‌ مي‌نوشيد سهم‌ بيشتري‌ از انرژي‌ هستي‌ را دريافت‌مي‌كنيد. يك‌ درمانگر علاوه‌ بر انتقال‌ مستقيم‌ انرژي‌ خود به‌ بدن‌ بيمار، مي‌توانداز واسطه‌ هايي‌ استفاده‌ كند. يكي‌ از بهترين‌ اين‌ واسطه‌ها آب‌ است‌. براي‌ تسهيل‌روند درمان‌ بيمار، مي‌توانيد ليوان‌ آبي‌ را به‌ كمك‌ جارو كردن‌ كاملاً تميز كرده‌؛آن‌ را از انرژي‌ تميز و شفا بخش‌ خود پر نماييد. آن‌ گاه‌ اين‌ ليوان‌ حاوي‌ آب‌ انرژي‌دار را به‌ بيمار بدهيد. اين‌ عمل‌ در برخي‌ از بيماريها، نظير مشكلات‌ گوارشي‌تأثير شگرفي‌ دارد. نكته‌ جالب‌ آن‌ است‌ كه‌ در اين‌ عمل‌ بهتر است‌ از آب‌ سردكمك‌ گرفته‌ شود. زيرا آب‌ سرد عموماً خالي‌ از انرژي‌ بوده‌ و مي‌تواند حجم‌بيشتري‌ انرژي‌ از شما دريافت‌ كند. ممكن‌ است‌ انرژيهاي‌ محيطي‌ پاكيزه‌ نباشد.بخصوص‌ در مكانهاي‌ پر جمعيت‌ اكثراً نقصان‌ انرژي‌ وجود دارد. چنين‌ مي‌توان‌استنباط‌ كرد كه‌ آب‌ جاذب‌ انرژي‌ حياتي‌ است‌. هر چه‌ آب‌ سردتر باشد خالي‌تربوده‌ و بر طبق‌ قانوني‌ شبيه‌ قانون‌ اسمزي‌، انرژي‌ از تراكم‌ بالاتر به‌ تراكم‌ پايين‌ترجريان‌ مي‌يابد.

نمونه‌ ديگر استفاده‌ از آب‌ به‌ هنگام‌ تب‌ كردن‌ است‌. يكي‌ از بارزترين‌ اعمال‌در هنگام‌ تب‌ انجام‌ عمل‌ «پاشويه‌» است‌. يعني‌ پاهاي‌ فرد بيمار با آب‌ سردشسته‌ مي‌شود. اين‌ عمل‌ بر كاهش‌ تب‌ تأثير زيادي‌ دارد. به‌ هنگام‌ تب‌ چاكراهاي‌كف‌ پا مسدود شده‌ است‌. در نتيجه‌ چاكراهاي‌ پاييني‌ بدن‌ - بخصوص‌ چاكراي‌قاعده‌اي‌ - خالي‌ مي‌ماند. خالي‌ ماندن‌ چاكراي‌ قاعده‌اي‌ يعني‌ عدم‌ وجود موادخام‌ براي‌ كارخانه‌ فوِ مدرن‌ بدن‌. تب‌ واكنش‌ طبيعي‌ بدن‌ در برابر اين‌ نقصان‌انرژي‌ است‌. معمولاً به‌ هنگام‌ نقصان‌ انرژيكي‌ يك‌ چاكرا، اندازه‌ آن‌ هم‌ كاهش‌مي‌يابد. اين‌ كاهش‌ واكنشي‌ دفاعي‌ است‌ كه‌ شعور بدن‌ براي‌ جلوگيري‌ از صدمه‌بيشتر از خود نشان‌ مي‌دهد. اما در بيماري‌ تب‌، چاكراي‌ قاعده‌اي‌ كوچك‌نمي‌شود بلكه‌ بزرگ‌ مانده‌ و كاملاً هم‌ از انرژي‌ تهي‌ گشته‌ است‌. در نتيجه‌ فشارزيادي‌ به‌ بدن‌ وارد مي‌شود. انرژي‌ خام‌ چاكراهاي‌ پاييني‌ همانند آب‌ِ گوارا و باطراوتي‌ است‌ كه‌ در لوله‌هاي‌ بالايي‌ (ساير چاكراها و كانال‌هاي‌ انرژي‌) پمپ‌مي‌شود. به‌ هنگام‌ تب‌ كردن‌، فعاليت‌ چاكراي‌ قاعده‌اي‌ نه‌ تنها كمتر نشده‌؛ بلكه‌بيشتر هم‌ مي‌شود. اما ديگر آبي‌ وجود ندارد. تصور كنيد كه‌ بجاي‌ آب‌ باطراوت‌،گاز خشك‌ و داغي‌ در اين‌ لوله‌ها پمپ‌ شود.

باز شدن‌ چاكراهاي‌ فرعي‌ كف‌ پا، باعث‌ تغذيه‌ مجدد چاكراي‌ قاعده‌اي‌ ازانرژي‌ زمين‌ مي‌گردد. در نتيجه‌ يكبار ديگر آب‌ در لوله‌ها پمپ‌ مي‌شود و تب‌كاهش‌ مي‌يابد. آب‌ سرد بعنوان‌ يك‌ گيرنده‌ انرژي‌، انباشتگي‌ ايجاد شده‌ درمسير چاكراهاي‌ كف‌ پا و كانال‌هاي‌ آن‌ را به‌ خود گرفته‌ ؛ باعث‌ باز شدن‌ اين‌ مسيرمي‌گردد. اين‌ عمل‌ را يك‌ انرژي‌ درمان‌ با پاكسازي‌ كامل‌ نواحي‌ مربوطه‌ مي‌تواندانجام‌ دهد.

از جمله‌ موارد استفاده‌ ديگر آب‌ به‌ هنگام‌ خواب‌آلودگي‌ است‌. اگر دقت‌كرده‌ باشيد در هنگام‌ خواب‌آلودگي‌ چشمها سنگين‌ مي‌شوند. گويي‌ ديگرنمي‌توان‌ آنها را بازنگهداشت‌. سنگين‌ شدن‌ چشمها بخاطر تجمع‌ انرژيكي‌ است‌كه‌ در اين‌ ناحيه‌ به‌ وجود آمده‌ است‌. اين‌ انباشتگي‌ مي‌تواند آنقدر زياد شود كه‌فرد ديگر طاقت‌ باز نگه‌داشتن‌ چشمها را نداشته‌ باشد.

برگرفته ازمطالب استادآرام 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۸۸ساعت 17:3  توسط عباس پوریوسفی (گراندمسترریکی) | 

عوامل موثر بر هاله نورانی


عوامل زیادی بر هاله نورانی، سلامتی یا بیماری آن و نیز میزان انرژی­های آن اثر می­گذارند مهمترین این عوامل عبارتند از :

·        سن

کمیت و کیفیت هاله در سنین مختلف متفاوت است.


·        جنسیت

هاله در زنان و مردان شباهت­ها و تفاوت­هایی دارد.


·        ایمان

بودن یا نبودن ایمان و نیز کیفیت و کمیت ایمان بر هاله انسان اثرگذار است.


·        علم

بودن یا نبودن علم و نیز کیفیت و کمیت علم و نیز نوع استفاده­ای که از علم  می­شود بر هاله انسان اثرگذار است.

کسانی که با ما ارتباط فیزیکی، عاطفی، و ذهنی دارند بر هاله ما اثر گذارند.


·        افکار، گفتار و اعمال 

 افکار، گفتار و اعمال سازنده اثر مثبت دارد. و افکار، اعمال و گفتار مخرب، زشت و نادرست بر هاله اثر منفی دارد.

گناه 
     

گناه و معصیت با توجه به مذهب و اعتقادات هر شخص بر هاله انسان به شدت اثر تخریبی دارد.


·        جنس و رنگ لباس

در حالت کلی جنس لباس هر چقدر طبیعی باشد تاثیر مثبت دارد و بر عکس، از طرفی رنگ­های روشن برای لباس تاثیر مثبت فرآوان بر هاله دارند، همچنین اگر رنگ لباس با رنگ زمینه هاله همرنگ باشد.


·        سلامت و بیماری جسم، روان و روح

هر بیماری قبل از رسیدن به جسم فیزیکی در هاله نمایان می­شود و برعکس اگر آسیبی به هاله برسد بصورت بیماری در جسم فیزیکی نمایان می­گردد.


·        نوع کار و شغل

شغل­های ملایم و هنری بر هاله اثر مثبت دارد، و شغل­های خشن و سخت بر هاله اثر منفی فرآوان دارند.


·        عوامل محیطی ( رنگ، نور، سکوت، حرارت، رطوبت و... )

رنگهای ملایم و روشن، نورهای طبیعی و نور لامپ­های آفتابی، دمای متعادل و مطبوع برای هاله مفیدند.


·        سیگار، مواد مخدر،  انواع دود، مشروبات الکلی اثر منفی زیاد بر هاله دارند.


·        مواد غذایی که مصرف می­شود.

مواد غذایی گیاهی و طبیعی بر هاله اثر مثبت دارد و مواد غذایی حیوانی بویژه گوشت، خصوصا گوشت قرمز بر هاله اثر منفی زیاد دارد.


·        سنگ ها، بلورها، فلزات، جواهرات

سنگ­ها و بلور­ها جذب کننده­های خوب انرژی هستند. با سنگ­های خاص مثل بلور شفاف کوارتز می­توان ثاثیرات مثبت بر هاله و چاکراها گذاشت. همچنین برای هر چاکرا سنگ مخصوص وجود دارد که می­توان از آن درایجاد تعادل و بهبود وضعیت آن چاکرا استفاده نمود.


·        ستاره­ها و سیاره­ها  ( زمین، ماه، خورشید و... )

زمین، ماه و خوشید از منابع مهم انرژی می­باشند. می­توان با استفاده صحیح برای شارژ هاله از این عوامل کمک گرفت.


·        محرک­های عاطفی و ذهنی ( کتاب، فیلم و...)


فیلم­های وحشتناک، ترسناک، صحنه­های کشتار و خشن بر هاله انسان بویژه هاله ظریف کودکان اثر تخریبی بسیار زیاد می­گذارد.


·        اوقات مختلف شب و روز، ماه، سال و فصول تاثیرات متفاوت دارند.


·        استاد، رهبر، معلم

استادان، رهبران و معلمان بر هاله شاگردان اثرات فرآوان می­گذارند.


·        مسائل بهداشتی

رعایت مسائل بهداشتی بر هاله اثر مثبت دارد و عدم رعایت مسائل بهداشتی بر هاله اثر منفی دارد.


·        مسائل اخلاقی

رعایت مسائل اخلاقی بر هاله تاثیر مثبت و عدم پایبندی به اخلاقیات بر هاله اثر منفی دارد.


·        موسیقی

موسیقی تیغ دولب است و می­تواند بر هاله اثر مثبت یا منفی داشته باشد بدین ترتیب که موسیقی­های همنوا با ریتم کیهانی و ملایم مثل صداهای طبیعی آب، صدای پرندگان و ... بر هاله اثر مثبت دارد و برعکس موسیقی های تند و خطی اثرات زیانبار بر هاله دارد.


·        داروها

استفاده از داروهای شیمیایی جزء مضرترین عوامل برای هاله می­باشد و بر هاله انسان اثرات زیانبار بسیار دارد.


·        افکار و اندیشه

اندیشه انسان یکی از عوامل مهم و اثر گذار بر هاله و سطح انرژی­های آن می­باشد به این ترتیب که اندیشه­های مثبت، مهر آمیز، خیرخواهانه، سرشار از توانمندی، هوش و خلاقیت  بر هاله اثر مثبت دارد و سطح انرژی های آن را بالا می­برد و از نظر کمی نیز می­تواند هاله انسان را بزرگتر نماید.


برعکس اندیشه­های منفی، بدبینی­ها، احساس تنفر از خود و دیگران، حسادت، خشم  و  هر گونه اندیشه حقیر و سُست بر هاله اثر تخریبی می­گذارد و سطح انرژی­های آن را بشدت کاهش می­دهد و انرژی زیادی از انسان می­گیرد. بنابراین لازم است تا انسان وجود خود را از این اندیشه­ها و احساسات منفی که مانع رشد و شکوفایی استعدادهای او می­شود دور نگه دارد.


·        متافیزیک

متافیزیک و تمرینات آن اثر مثبت بسیار بر هاله نورانی انسان دارد. با تمرینات متافیزیکی خاص می­توان در زمان کوتاهی هاله  را به اندازه چند ساعت خواب شارژ کرد. همچنین با تکنیک­ها و روشهای متافیزیکی می­توان از هاله در برابر خطرات احتمالی محافظت و مراقبت نمود.


·        عبادات

انجام عبادات و اعمال مذهبی مطابق با اعتقادات و نیز رعایت اصول صحیح انجام آن یکی دیگر از عوامل مهم و تاثیر گذار بر افزایش سطح انرژی­های هاله می­باشد.


·        ریکی، همسویی و تمرینات ریکی، سمبل­های ریکی


ریکی یک راه مهم و ساده برای تاثیر گذاری بر هاله و چاکراها می­باشد  زیرا ریکی ابتدا بر سیستم انرژی و هاله تاثیر می­گذارد و با بهبود وضعیت سیستم انرژی، اثرات آن بر جسم و ذهن  نیز نمایان می­گردد.


·        طبیعت، کوه، دریا، رودخانه

رفتن به مکانهای طبیعی، زیبا و سرسبز برای هاله انسان مفید می­باشد همچنین کوه منبع عظیمی از انرژی­های مثبت و مفید برای هاله می­باشد.


·        مراقبه گاشو و انواع مدیتیشن

انواع مراقبه و مدیتیشن بر هاله اثر مثبت دارد و هاله انسان را شارژ و پر انرژی می­کند.·        توجه کنید:

   این عوامل می توانند هم بر کمیت و هم بر کیفیت اثر بگذارند.


اثرات این عوامل می­تواند مثبت یا منفی باشد. 


      بعضی از اثرات دائمی و بعضی موقتی است.


      بعضی از این عوامل تحت کنترل هستند و بعضی تحت کنترل نیستند.


      هاله انسان بطور طبیعی در هنگام خواب و استراحت شارژ می­شود.


      بسیاری از عبادات اسلامی بر هاله تاثیر مثبت فرآوان دارد.


      شارژ و حصار هاله با تکنیک های متافیزیکی هم امکان پذیر است.


     یکی از فواید وضو و غسل (مستحب و واجب ) محافظت از هاله است.
بر گرفته از آثار استاد دکتر برازنده

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۸۸ساعت 11:16  توسط عباس پوریوسفی (گراندمسترریکی) | 

درودبرتودوست من  نهایت خوشوقتی من است که امروزمیتوانم گونه ارتقاءیافته ریکی رادرکمال خوشنودی وازصمیم قلب بتوتقدیم کنم.درباره ریکی بسیارگفته ونوشته انداما بگزاربگویم ریکی چیست:ریکی یعنی سادگی بایدآسان بگیری وبه شهودت بیشترتوجه کنی چون این راه درمان وشفای حقیقی است.وخودرادرگیرتکنیکها وفوت وفن های بیهوده نکن.ریکی هوشمنداست نمیتوانی آنراواداربه این وآن کنی پس کمتربکوش تابیشتردروکنی.تصمیم گرفته ام ریکی جدیدراهم ۳مرحلهه ای نگه دارم.هیچ چیزجدیدی نیفزوده ام تنها خودانرژی پیراسته شده وارتقاءیافته است.

علاقه مندان به فراگیری این کارگاه میتوانندبا شماره های ۰۹۱۱۳۹۴۸۲۵۰  یا  ۰۹۳۷۴۴۸۳۱۱۹تماس گرفته وبدون درنظرگرفتن بعدفاصله ازراه دورهمسوشده وازاین شیوه جدیدوارتقاءیافته نهایت استفاده راببرند.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۸۸ساعت 8:56  توسط عباس پوریوسفی (گراندمسترریکی) | 
 

انرژی رايگان

 

           علاقه مندان به دریافت انرژی برای درخواست ريکی می توانند با ارسال  پيامک به شماره  ۰۹۳۷۴۴۸۳۱۱۹  تقاضای خود را اعلام نمایند.

وراس ساعت مقرر درمکانی ساکت ودرپوششی راحت درکنارنورشمع به مدت ۱۰دقیقه تا۲۰دقیقه استراحت کرده وازانرژی دریافتی لذت ببرندیابرای رفع بیماری ومشکلات نیت کرده ازانرژی استفاده کنند. لازم به ذکراست که

  دریافت حداقل ۳جلسه مستمر انرژی برای هر نیت الزامی است

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۸۸ساعت 13:58  توسط عباس پوریوسفی (گراندمسترریکی) | 

 

ریــــــکی چیست؟

 

 ري کي دانشي معنوي است که براي دنيا يک فرشته نجات مي شود.

ري کي براي استفاده و بهره وري از دنيا به ما داده شده است. و بابت آن فقط سپاس و احترام گذاري کنيد.


ري کي کژي ها و خميدگي هاي زندگي که خودمان باعث اش بوده ايم را صاف مي کند.


ري کي تمام موانع بر سر راه پيشرفت مان رااز ميان بر مي دارد.


ري کي نياز به اعتقاد خاصي ندارد.                                           


هستي برتر يا خود ري کي هميشه کمک مي کند، همانند مهر مادري.                 


ري کي در مقابل چيزي نمي خواهد جز عشق به همه.


ري کي جسم وعواطف را درمان مي کند، ري کي جسم وعواطف را متعادل مي کندو باعث سلامتي ،شادي و کاميابي و طول عمر مي شود.


                                                                           ( ون گو پالان)


+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۸۸ساعت 13:53  توسط عباس پوریوسفی (گراندمسترریکی) | 

ریکی: نیروی شفابخش برای فکر و روان

کتاب ریکی نیروی شفا بخش برای فکر- بدن و روان

اثر: چارمیان وینسر

ترجمه: کامبیز ربانی

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۸۸ساعت 13:46  توسط عباس پوریوسفی (گراندمسترریکی) | 

ریکی (Reiki) شیوه جامع انرژی درمانی

کتاب ریکی شیوه جامع انرژی درمانی

نوشته: بودوجی باگینسکی و شیلا شارامون

ترجمه: اکرم افشار

 

میتوان گفت این کتاب نسبت به بقیه کتب ریکی کمی متفاوت است

معنی علائم بیماری از دیدگاه این کتاب به شرح زیر میباشد 

به مجرد آنکه هستی را

چون وحدتی پیچیده تجربه میکنیم

و بیماری را یک رشد

زندگی ما را به

حیطه های متعالی تری رهنمون میشود

آنجا که درک خواهیم کرد

رشد و زوال

فقط

تجلیاتی از این وحدت اند

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۸۸ساعت 13:45  توسط عباس پوریوسفی (گراندمسترریکی) | 

کــــــارگــــاه آمـــوزشـــــی 

 ریکـــــــــی و متا فیــــــزیک

 

 با رشته هایی کاملا متنوع و با بهره گیری  از طریق اینترنت برای علاقه مندان در سراسر دنیا هنر جو میپذیرد.

 

کارگاه آموزشی اسوئی ریکی 

کارگاه آموزشی نیواسوئی ریکی وتقویت کننده نیواسوئی

کارگاه آموزشی  کارونا ریکی 

کارگاه آموزشی کندالینی ریکی 

کارگاه آموزشی گلدریکی ریکی 

 کارگاه آموزشی لایف فورس ریکی

کارگاه آموزشی رون والدر ریکی

کارگاه آموزشی تایکون ریکی

کارگاه آموزشی  منشاءتایکون ریکی

کارگاه آموزشی  منشاء۷چاکراریکی

کارگاه آموزشی  شفای تمام طیف ریکی

کارگاه آموزشی  شفای ۷رنگ ریکی

کارگاه آموزشی شمن رزونانس ریکی 

کارگاه آموزشی سخمت سخم ریکی 

کارگاه آموزشی آلچمی ریکی 

کارگاه آموزشی صوفی ریکی 

کارگاه آموزشی آنگل وینگز ریکی 

کارگاه آموزشی کاندللایت ریکی 

کارگاه آموزشی الناری یل ریکی 

کارگاه آموزشی فیوژن ریکی 

کارگاه آموزشی کوزورایس ریکی 

کارگاه آموزشی سوکی سی سیستم ریکی 

کارگاه آموزشی سیمرغ امپوورمنت ریکی 

کارگاه آموزشی هاوک امپوورمنت ریکی 

کارگاه آموزشی بات ترفلی امپوورمنت ریکی 

کارگاه آموزشی  آبون دانس ریکی 

کارگاه آموزشی چاکراآیوریک فیلدهی لینک ریکی 

کارگاه آموزشی کلروایوانرژی ریکی 

کارگاه آموزشی ادرل هربس  ریکی 

کارگاه آموزشی ویسدوم اف مرلین ریکی 

کارگاه آموزشی آیوروداریکی

کارگاه آموزشی المنتال ریکی

کارگاه آموزشی سلتیک ریکی

کارگاه آموزشی ری اف سایندسیس ریکی

کارگاه آموزشی ویسدم اف مرلین ریکی

کارگاه آموزشی فدرز اف آنگل ریکی

کارگاه آموزشی سیلورراین ریکی

کارگاه آموزشی بودابلیس ریکی

کارگاه آموزشی مجیکال شمن ریکی

کارگاه آموزشی کاوا ریکی

کارگاه آموزشی لایت اف فورگیونس ریکی

سرمونی آل وایت مجیک ریکی

و...

تلفن تماس ایران :

                ۰۹۱۱۳۹۴۸۲۵۰

                ۰۹۳۷۴۴۸۳۱۱۹

EMAIL:ReikiMaster.iliya@yahoo.com 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۸۸ساعت 13:24  توسط عباس پوریوسفی (گراندمسترریکی) | 

 

اطلاعیه

 

 ریکی هنر شفا

به اطلاع دوستان می رساند این وبلاگ با هدف آشنایی علاقه مندان به ریکی و متافیزیک راه اندازی شده است .به زودی کتب و  مقالات مرتبط  با این موضوع را در اختیار تان خواهم گذاشت.

 

دوستان می توانند سوالات خود را طرح نموده و پاسخ دریافت نمایند.

   

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۸۸ساعت 12:39  توسط عباس پوریوسفی (گراندمسترریکی) |